U.K. MINERALS  WEBWINKEL.

PRIJZEN

Alle prijzen op de winkel van U.K. Minerals zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld en worden vermeld in Euro's, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. ( zie lijst verzendkosten ) .Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. U.K.Minerals kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestelling en totstandkoming koopovereenkomst

U kunt een bestelling plaatsen via de webwinkel op de bestelpagina,s en daarna via het winkelwagentje naar afronden van de bestelling.U dient daarna volledig en op waarheidberustend het gehele formulier in te vullen, waarmee U deze algemene voorwaarden ook accepteert. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de bestelling door U.K. Minerals.  U.K. Minerals is gerechtigd om bestellingen te weigeren of wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen 4 dagen na ontvangst van de bestelling medegedeeld.

 Annulering van een bestelling

Een bestelling kan binnen 7 dagen na de bevestiging geannuleerd worden zonder opgaaf van reden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht.  Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Indien men afziet van de koop dan gaarne bericht hiervan per e-mail .

Op voorraad

U.K.Minerals werkt met artikelen op voorraad.Dit betekent dat uw bestelling direct in behandeling wordt genomen na ontvangst van de betaling. Indien een artikel niet voorradig is wordt direct contact met U opgenomen. U heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het bedrag.

Betaling

Bij een bestelling via de winkel  kan er betaald worden via  IDEAL of bij vooruitbetaling door middel van een bankbetaling. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd.

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over,indien U al hetgeen U opgrond van de overeenkomst aan U.K.Minerals verschuldigd bent hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op U over.

Levering

Als de betaling is ontvangen door U.K.Minerals  worden de artikelen zo snel mogelijk en wij streven naar binnen 48 uur tot 5 werkdagen verzonden.U.K.Minerals draagt zorg vooreen goede levering van de bestelde artikelen. U.K.Minerals behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie , hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijden van genoemde leveringstermijn geeft U geen recht opschadevergoeding o.i.d.  Indien echter de leveringstermijn derhalve  14 dagen overschrijdt bent U gerechtigd de bestelling te annuleren , dan wel de koop overeenkomst te ontbinden. Reeds geinde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door ons worden teruggestort.

Verzending en retourzending

Artikelen worden verzonden via Post NL als de betaling ontvangen is. Artikelen kunnen geretourneert worden binnen 7 dagen na ontvangst . Gaarne ontvangen wij hierover binnen 2 dagen na ontvangst een bericht per e-mail. Verrmeld hierbij het factuurnummer en/of bestelnummer. Artikelen dienen in de oorspronkelijke staat te zijn en in de zelfde verpakking worden teruggezonden. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of omgewisseld. Het door U reeds betaalde bedrag , exclusief verzendkosten , zal bij creditering binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd of gecrediteerd . Frankeerkosten van de retourzending komen voor rekening van de klant . In het geval van een fout van U.K.Minerals zal deze zorg dragen voor de kosten van de retour zending. De klant dient de zending dan voldoende gefrankeerd te retourneren. De portokosten worden dan aan de klant terugbetaald.

Verzendkostenlijst

U.K. Minerals hanteert voor de Winkel de volgende verzendtarieven in Nederland :

Groep 1 /  € 8,95   ( Buspost, zending kan door brievenbus + verzekerd en Track&Trace)

Groep 2 /  € 8,60   ( Pakketten ,niet zwaarder dan  8 kilo )

Groep 3 /  € 14,90  ( Pakketten tussen 10 en 28 kilo )

Groep 4 /  € 29,80  ( Pakketten  tot  58 kilo,  normaal  2 dozen ) 

Buitenlandse zendingen op aanvraag.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Privacy bescherming

U.K.Minerals houdt in haar administratie  de opgegeven klantengegevens ( naam , adres, postcode-woonplaats ) Nooit zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt. U.K.Minerals zal deze persoonlijke klanten gegevens alleen gebruiken voor haar eigen mededelingen en aktiviteiten.

Klachtenafhandeling

U.K. Minerals garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de te verzenden artikelen de uiterste zorg is besteed.  Uiteraard streven wij , U.K.Minerals , naar tevreden klanten. U bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling , indien dit niet het geval is dient U binnen 2 dagen per e-mail  aan U.K.Minerals onder vermelding van factuurnummer en een duidelijke omschrijving waarom het artikel niet voldoet. U.K. Minerals zal het artikel dan vervangen of Uw betaling ongedaan maken. In het geval dat U een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan kunt u het artikel omruilen voor een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag laten retourneren. U.K.Minerals neemt in dit geval de verzendkosten voor haar rekening.

 ( In alle gevallen geld de Nederlandse wet, Conform hiernaar zal worden gehandeld  )